På denna sida kommer du att kunna läsa om vad det finns för olika typer av filmer och hur de anpassas och produceras för deras olika syften. Inom film, som är ett mycket brett område, finns det massor att skriva om, men allt detta kommer inte att få plats på denna lilla enkla sida på nätet. Här handlar det mest om att ge en generell insikt i de stora bitarna, med syfte att skapa ett intresse för att lära sig mer. Många av de människor som är intresserade av film ser detta som ett redskap för nöje och underhållning. Inom det området skänker filmens värld stor glädje åt många människor.

Dock finns det mycket mer som omfattas av ordet film. Här gäller det då alla de olika kategorier av film som finns. Detta är allt från fiction, dokumentärer och informativa filmer till de som omfattar reklam och är avsedda att påverka människor på ett kommersiellt sätt. Genom detta kommer du som tar del av informationen på triadfilm.se få en inblick i vad som verkligen går att producera och åstadkomma med just film.

På nätet hittar du också massor av olika filmer. En del av dessa är avsedda för att gratis kunna tas del av, medan andra finns där för nedladdning trots att de är skyddade av upphovsrätten och egentligen är filmer som du bara kan köpa. När du laddar ned dessa filmer begår du ett brott, vilket i vissa fall kan leda till mycket höga straff. Allt detta och mycket mer kan du få veta mer om genom att ta del av informationen på denna sida.